Sieraden Afrikaanse kralen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

Artikel 2 – Prijzen
2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de sieraden in Nederland en België rekent Maas-Jewel de gangbare tarieven.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.
4.2 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
4.3 Met uw PayPal account of Credit Card kunt ook ook veilig en direct betalen. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Wij vragen van u een vaste bijdrage van € 1,-

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.
5.2 Maas-Jewel verpakt de sieraden in een stevige geschenkverpakking. Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt Maas-Jewel uw bestelling in een envelop of pakket.
5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd.
5.4 Ieder sieraad is uniek. Mocht het voorkomen dat een sieraad gelijktijdig besteld wordt, dan wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen.

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen
6.1 U heeft een afkoelingsperiode van veertien (14) werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren met uitzondering van oormode die om hygiënische redenen niet zal worden geaccepteerd.
6.2 U dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 8 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.
6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Maas-Jewel het aankoop bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2-3.3).

Artikel 7 – Garantie
7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).
7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Maas-Jewel.
7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of, in overleg, een nieuw artikel.
7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via het contactformulier met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Maas-Jewel zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Maas-Jewel kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Maas-Jewel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

8.3 Maas-Jewel is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8.4 Maas-Jewel beeldt de sieraden omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de sieraden worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende sieraad. Maas-Jewel is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke sieraad noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 9 – Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maas-Jewel in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Maas-Jewel gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Maas-Jewel, Zuidpolderstraat 49B, 3074XT Rotterdam.
11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.